prázdný


 

KONTAKTY:

 

 

Kde nás najdete?

 Dr. Martínka 1295 (objekt Venuše 1 poschodí), Ostrava – Hrabůvka


Otevírací doba: 

Po-Pa : 10:00 - 18:00

 

Objednavejte se na telefonním čísle 

 +420 725 269 988 . Při rezervaci termínu prosíme uvedte jestli chcete zkoušet svatební nebo společenské šaty a Vaši konfekčni velikost.

 

Milé zákaznice, od 20.10.2017 se připojujeme k dalším salonům, které vybírají poplatek za zkoušení  šatů. Nadále se budeme s co největší ochotou a profesionalitou věnovat všem damám , které si u nás chtějí šaty vyzkoušet a pokud šaty závazně v den zkoušeni zarezervují, neplatí se poplatek ŽÁDNÝ. Pokud šaty při prvním vybírání nezamluví, zaplatí poplatek za zkoušení 50Kč za každé  šaty pokud budou zkoušet více než 3 kusy. Vyzkoušeni 3 šatů je zdarma. V případě že si budete zkoušet vice než 3 kusy a v den zkoušení si šaty rezervujete žádný poplatek za zkoušeni dalších šatů vám účtován nebude.  Poplatkem chceme hlavně zamezit  "turistkám po salonech" - některé slečny jsou schopné obejít deset salonů a všude zkoušet všechny šaty. Některá děvčata ani nemají v planu si nic půjčovat a chodí si zkoušet šaty jen pro zábavu. Naše asistentky jim tak věnují nejen spousty času, ale šaty, jejichž hodnota je vysoka, jsou bohužel zbytečným zkoušením znehodnocovány. Věříme, že se tato novinka i v Šatyprotebe, tak jako v jiných salonech, shledá s vaším pochopením a těšíme se na vás.


Alina Klagová

+420 725 269 988

Naše číslo účtu : 

115-3465270207/0100 nebo  86-5273360207/0100

 

 

E-mail: satyprotebe@seznam.cz 

https://www.facebook.com/Satyprotebe

 

Podmínky zapůjčení svatebních a společenských šatů

 

1. Zkoušení šatů v salónu je bezplatné.

 

2. Fotografování zákazníků v salónu je povoleno.

 

3. Objednané zákaznice mají vždy přednost před novými zákazníky.

 

4. V salónu se Vás ujme asistentka, která Vám ochotně a ráda poradí s výběrem svatebních či jiných šatů a veškerých doplňků.

 

5. V případě, že budete chtít zarezervovat šaty na konkrétní termín, sepíše s Vámi asistentka dohodu o zapůjčení ve 2 vyhotoveních (jedno vyhotovení zůstává v salónu a druhé si vezme zákazník).

 

6. Výměna, jíž rezervovaných šatů za jiné šaty ve stejné hodnotě je ZDARMA v případě změny postavy nebo těhotenství.
* V případě volby levnějšího modelu rozdíl není vrátný ani přenosný na jiné zboží nebo další šaty.
V ostatních případech je výměna zpoplatněna částkou 1000 Kč. V případě odstoupení od smlouvy rezervační záloha není přenosná na jiné šaty.

 

7. Při rezervaci a sepisování dohody se zákazník prokáže platným Občanským průkazem nebo jiným dokladem totožnosti a zaplatí rezervační zálohu 50 %z celkové ceny. Doplatek se hradí nejpozději v den vyzvednutí šatů.

 

8. V případě odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka nebo nevyzvednutí šatů je rezervační záloha nevratná. V případě odstoupení od smlouvy rezervační záloha není přenosná na jiné šaty.

 

9. Je potřeba, aby zákazník, který má u nás již rezervované šaty, přišel v předem dohodnutý termín na zkoušku šatů i s botami 

 

10. Šaty se vyzvedávají v pátek před plánovanou akcí a vrací se v ponděli v době od 11:00 do 15:00 nebo dle sepsané dohody.

 

11. Pokud zákazník nedodrží termín určený k vrácení šatů a doplňků, je povinen uhradit penále ve výši 300 Kč za každý započatý den..

 

12. Při vyzvedávání šatů se skládá KAUCE ve výši-plesové šaty 1.000-2000 Kč, svatební šaty 2.000 Kč, která se vrací při zpětném převzetí, pokud není zapůjčená věc poškozena nebo výrazně znečištěna.

 

13. Běžné ušpinění šatů je zahrnuté v ceně půjčovného. V případě, že však dojde k nadměrnému znečištění šatů (víno, tráva, bláto, šmír, rez, asfalt, krev, skvrny od jídla, mastnota, apod.), je z kauce odečten poplatek za nadměrné znečištění ve výši – plesové šaty 500-1000,-Kč , svatební šaty 1000,-Kč.

 

14. V případě, že dojde k poškození pronajaté věci (zatrhnutí, roztrhnutí, propálení, apod.) je z kauce odečtená částka od 300,-Kč až do hodnoty věci uvedené ve smlouvě o pronájmu, a to dle míry poškození šatů.

 

15. V případě zničení, ztráty či odcizení věcí v době zapůjčení šatů je Nájemce povinen uhradit plnou výší hodnoty věci uvedené ve smlouvě o zapůjčení.
Podpisem smlouvy o pronájmu věci, nájemce potvrzuje, že souhlasí s tím, že hodnota věci uvedená ve smlouvě odpovídá její hodnotě v den uzavření smlouvy a převzetí věcí.
Nájemce svým podpisem stvrzuje, že se zněním tohoto odstavce souhlasí a seznámil se s ním.
Nájemce výslovně bere při podpisu smlouvy o pronájmu věci na vědomí, že věci nejsou pojištěny. NÁHRADA ZA ZPŮSOBENÉ ŠKODY:
Za pronajaté věci nesete plnou zodpovědnost!
Dle občanského zákoníku § 421: Každý, kdo převzal věc, jenž má být předmětem jeho závazku, odpovídá za její poškození, ztrátu nebo zničení.
Dle § 670: Nájemce je povinen pečovat o to, aby na věci nevznikla škoda.
Pokud šaty poškodíte, jste povinni uhradit náklady spojené s opravou šatů a to v plné výši. Pokud bude poškození tak rozsáhlé, že nebude možné šaty opravit, je zákazník povinen, doplatit částku, uvedenou ve smlouvě a nájemné v plné výši za všechny poškozené smlouvy, pokud Vámi způsobená škoda poškodí další nájemní smlouvy a po náhradě škody si šaty ponecháte.
Dle § 442 občanského zákoníku-způsob a rozsah náhrady škody: Hradí se skutečná škoda a to, co poškozenému ušlo (ušlý zisk).
Pokud nám vzniknou další škody způsobené poškozením či zničením šatů, jste povinni uhradit veškeré tyto vzniklé škody a ztráty. Při poškození s Vámi bude sepsán protokol o vzniklých škodách, výši náhrady a způsobu úhrady.
Zacházejte s pronajatými šetrně, nesete za ně plnou odpovědnost. Myslete na to, že má šaty zamluvené někdo po Vás.

 

 

 

 

OBECNÁ USTANOVENÍ

  

Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy jsou položky uvedené v objednávce (dále jen zboží). 

 

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Objednávky provedené v e-shopu www.satyprotebe.cz  jsou považovány za závazné. Objednáním kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případech, že objednané zboží se již nevyrábí a dále z jiných důvodů. V těchto případech bude kupující  ze strany prodávajícího kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tako částka neprodleně převedena zpět na jeho účet nebo adresu.

Právní vztahy, vzniklé uzavřením kupní smlouvy, se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, zejména ustanoveními o uzavírání smluv za použití prostředků komunikace na dálku.

 

Vrácení zboží

1. V případě spotřebitelských e-smluv se uplatňuje §53 odst. 6 a 7, dle nichž má spotřebitel právo odstoupit ve lhůtě 14 dnů od převzetí plnění bez udání důvodu. Kupující je však povinen při využití tohoto práva o této skutečnosti předem informovat a to před odesláním zboží zpět prodávajícímu. Informovat prodávajícího na e-mail satyprotebe@seznam.cz . Informujte nás také, pokud se rozhodnete pro výměnu zboží.

Kupující odešle vrácené zboží / zboží na výměnu (v tomto případě na své náklady) na adresu provozovny (pouze doporučeně)

Adresa pro zaslání reklamací a vrácení zboží:

Alina Klagová
Satyprotebe.cz
Dr. Martínka 1295 (objekt Venuše 1 poschodí), Ostrava – Hrabůvka

 70030

 

Pokud se nám zboží vrátí použité, bez obalu, visaček nebo jinak znehodnocené, má prodávající dle zákona právo si z hodnoty zboží odečíst odpovídající část nutnou k uvedení zboží znovu do prodeje. Splatnost vrácené částky kupujícímu je 30 dnů od odstoupení od smlouvy, a to buď převodem z bankovního účtu - bez poplatku, nebo složenkou - poplatek 80,-Kč.

Odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů není možné,pokud zákazník nakupuje zboží pro další prodej na ŽL. Tento prodej se řídí obchodním zákoníkem!

 

Nevyzvednutá dobírka

UPOZORNĚNÍ: Každá objednávka je závazná (Občanský zákoník § 544-545, zákon č.40/1964 Sb.) dle našich obchodních podmínek. Pokud nebude objednávka, zaslaná na dobírku, zákazníkem vyzvednuta, bude požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží a manipulační poplatek (tzv. smluvní pokuta) ve výši 150,-Kč. Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami a smluvní pokutou v této výši. Upozorňujeme, že veškeré pohledávky  budou postoupeny právní firmě k vymáhání včetně všech nákladů s tím spojených.

 

Záruka a reklamační řád

Na nové zboží nabízené v e-shopu www.satyprotebe.cz poskytuje prodávající záruku 24 měsíců od data prodeje. (není-li uvedeno jinak).

Za zboží poškozené při přepravě nenese prodávající odpovědnost. Proto si při převzetí zásilky prosím důkladně zkontrolujte zda přepravní obal není poškozen a případnou škodu reklamujte neprodleně při převzetí zásilky u kurýrní služby nebo České pošty. O poškození zásilky nás také informujte. (telefonicky nebo e-mailem) Pokud to bude v našich možnostech, pomůžeme Vám při řešení reklamace u dopravce.

Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s právním řádem. Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.

 

Záruka se nevztahuje na

 vady vzniklé běžným používáním

 nesprávným použitím výrobku

 nesprávným skladováním


Postup při reklamaci:


    * informujte nás o reklamaci e-mailem na satyprotebe@seznam.cz či písemně
    * zboží zašlete jako doporučený dopis nebo balík (ne na dobírku) na adresu:

 
Alina Klagová
Satyprotebe.cz
Dr. Martínka 1295 (objekt Venuše 1 poschodí), Ostrava – Hrabůvka
70030

  • do zásilky uveďte důvod reklamace, Vaši adresu a kopii dokladu o nabytí reklamovaného zboží v našem e-shopu.

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy převzetí zboží naši firmou. Budeme Vás vždy informovat o stavu reklamace.

Prodávající si vyhrazuje právo ukončit po upozornění obchodní vztah s takovým nakupujícím, jehož reklamace jsou neúměrné nebo jeho nákupy jsou vyhodnoceny jako spekulativní. Ostatní se přiměřeně řídí obecně závaznými zákonnými ustanoveními vyplývajícími zejména ze zákona č.40/1964Sb., Obč.zák. a č. 513/1991Sb.,  Obch.zák., ve znění pozdějších ustanovení.

Peníze za vrácené nebo reklamované zboží (pokud nebude nahrazeno novým) budou vráceny do 30 dnů na účet nebo složenkou na adresu.

 

Ochrana osobních dat

Vážíme si Vaší důvěry a zavazujeme se, že budeme chránit Vaše data, která musela být uvedena při realizaci objednávky. Vaše data nebudou poskytnuta třetí osobě a mohou být využita pouze provozovatelem internetového obchodu www.salondobroviz.cz a to pouze pro účely přímé komunikace se zákazníkem. Výjimku tvoří pouze odstavec o nevyzvednutí dobírky.

 

 

 

  

 Provozovatelem půjčovny je:

Alina Klagová
Satyprotebe.cz
Dr. Martínka 1295 (objekt Venuše 1 poschodí), Ostrava – Hrabůvka
70030
IČ: 74166727
DIČ : CZ8260149942
Fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku od 01.08.2010

 


DomůDomů

Katalog zboží

Vyhledávání


Kanál RSS

Nejsou dostupné žádné zprávy RSS

Uživatel

Módní rádce

Tags